Noutăți


 • 21 Septembrie 2012 
  ora 17:30
 • Rapoartele repartizărilor și ocupărilor în sedință publică au fost actualizate.

 • 1 Septembrie 2012 
  ora 12:30
 • Lista posturilor pentru etapele următoare a fost actualizată.

 • 29 August 2012 
  ora 22:15
 • Lista posturilor pentru etapele următoare a fost actualizată.

 • 21 August 2012 
  ora 10:00
 • Lista posturilor pentru etapele următoare a fost actualizată.

 • 17 August 2012 
  ora 17:30
 • Rezultatele repartizarilor în etapa II au fost publicate. Lista posturilor pentru etapele următoare a fost actualizată.

 • 14 August 2012 
  ora 20:00
 • Rezultatele repartizarilor în etapa I au fost publicate. Lista posturilor pentru etapa II a fost actualizată.

 • 10 August 2012 
  ora 11:30
 • Rezultatele finale ale candidatilor la concurs au fost publicate.

 • 07 August 2012 
  ora 11:00
 • Rezultatele candidatilor la concurs au fost publicate.

 • 01 August 2012 
  ora 18:30
 • Lista candidaților înscriși la concurs și rezultatele candidaților la probe practice/probe orale la limba de predare au fost actualizate ca urmare a finalizării etapei de validare a absolvenților promoției 2012.

 • 01 August 2012
 • Detalii privind centrele de concurs se găsesc aici

 • 10 Iulie 2012
 • Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitatile de învățamânt preuniversitar se găsește aici

 • 22 Iunie 2012 
  ora 18:15
 • Rezultatele candidaților la probe practice/probe orale la limba de predare au fost publicate.

 • 15 Iunie 2012
 • ORDIN nr. 4472/2012 din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățamântul preuniversitar în anul scolar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educației, cercetarii, tineretului și sportului nr. 5560/2011, cu modificarile și completarile ulterioare se găsește aici

 • 2 Mai 2012 
  ora 19:00
 • Lista candidaților înscriși a fost publicată.

 • 6 Aprilie 2012 
  ora 17:30
 • Lista posturilor pentru concurs a fost actualizată, posturile incomplete au fost asociate la centrele de concurs.

 • 30 Martie 2012 
  ora 18:00
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată.

 • 28 Martie 2012 
  ora 15:30
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată. Lista finală a posturilor pentru concurs va fi publicată in data de 30 Martie.

 • 20 Februarie 2012 
  ora 18:30
 • Pentru județele Buzau și Vrancea, lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru etapa de restrângere de activitate a fost reactualizată

 • 15 Februarie 2012 
 • Condițiile meteo nefavorabile din județele Buzau și Vrancea au împiedicat transmiterea la inspectoratele scolare a proiectelor de încadrare a personalului didactic din unele unitați de învațamânt de pe raza acestor județe. În consecintă, lista posturilor didactice vacante/rezervate publicată, în prezent, pentru județele Buzau si Vrancea, nu este completă. Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru județele Buzau și Vrancea va fi reactualizată în termenul cel mai scurt posibil.

 • 15 Februarie 2012 
  ora 19:30
 • Site-ul Titularizare 2012 a fost lansat.
  Lista posturilor a fost publicată.  Siturile Titularizare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011 sunt disponibile în continuare la următoarele adrese: Titularizare 2003, Titularizare 2004, Titularizare 2005, Titularizare 2006, Titularizare 2007, Titularizare 2008, Titularizare 2009, Titularizare 2010 și Titularizare 2011.

  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013 și calendarul mobilitații (Anexa 25) se găsesc aici.


  ORDIN Nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5.560/2011 se găsește aici

  Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializarile, precum și probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar se găsește aici

  Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găsește aici

  Programele pentru concursul din 2012 se găsesc aici

  Forumul dedicat de discuții se găsește la această adresă.
   
  Pentru a vizualiza conținutul acestui site, aveți nevoie de Adobe Flash Player 8 sau mai nou.
  Puteți instala cea mai nouă versiune de la http://get.adobe.com/flashplayer/.
  Pentru a vizualiza conținutul acestui site este necesar să utilizați Internet Explorer 6.x / 7.x / 8.x sau Mozilla Firefox 3.x.
  Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
  Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
  Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: