Metodologie


Metodologie privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5743 / 28.10.2008

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Bucuresti și județele nominalizate în ordinul ministrului educației, cercetarii și tineretului nr. 5573/2008, anexa la OMECT nr. 5741/28.10.2008

   Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 6297 /2008.

Calendarul miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5742/28.10.2008

Condiții de repartizare și calendarul repartizărilor pentru sesiunea Iulie

Condiții de repartizare și calendarul repartizărilor pentru sesiunea August-Septembrie

Precizări privind concursul/testarea pentru suplinire și condiții de repartizare pentru perioada 3-4 Septembrie 2009

Programe pentru concursul de titularizare

 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: