`
Metodologie


Procedura nr. 33647/02.07.2018 privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar - sesiunea 2018

ORDIN Nr. 3017 din 18 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018 - 2019

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018 - 2019, anexă la OM. nr. 3017/08.01.2018

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018 - 2019

ORDINUL Nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2018 - 2019

ORDIN Nr. 3108 din 29 ianurie 2018 pentru aprobarea Centralizatorului

   Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2018

Programele valabile pentru concursul din 2018

 
Dacă întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader.
Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: