Portal SEI   >>   Titularizare 2012   >>   Rapoarte   >>   Pagina județului   >>   Lista candidaților înscriși la concurs ordonați după disciplina de examen , nume, inițiala tatălui și prenume  
 
Lista candidaților înscriși la concurs în JUDETUL BUZAU
ordonați după disciplina de examen , nume, inițiala tatălui și prenume

Data ultimei actualizări: 12.10.2012 18:30

Număr fișă Disciplina de examen Nume și prenume Domiciliu Studii:
1.Profil
2.Specializare
3.Nivel studii
4.Tip de învățământ absolvit
5.Formă învățământ

Statutul anterior

Studiile absolvite în limba
Absolvent 2012

Media de departajare

Media bacalaureat
Inspecție specială
la clasă

Probă practică
Probe orale la lb. de predare Avize și atestate:
1. de culte
2. de alternativă
3. al unit. de înv. mil.
4. seminar teologic
5. IGP/ARR
6. ed. specială
7. HIV
Alte informații:
1. Contract M.E.C.T.S.
2. Grad didactic
3. Vechime
4. Notă grad
5. Cod post ocupat
   în etapele ant.
Unitatea de înv.,
nivelul și disciplina
la care candidatul
este titular
Informații
suplimentare
pt. repartizare
in baza notelor
concurs 2010/2011
1. Examen 2010
2. Disciplina de examen 2010
3. Nota la ex. scris. 2010
4. Proba practică 2010
5. Rezultatul la proba practică 2010
6. Examen 2011
7. Disciplina de examen 2011
8. Nota la ex. scris. 2011
9. Proba practică 2011
10. Rezultatul la proba practică 2011
Centru concurs
1146 TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA PETRE D. MARIA-GEORGIANA BZ

BUZAU (MUNICIPIUL BUZAU)
1. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI
2. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR
3. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
4. De stat
5. ZI
Fara statut anterior

ROMANA
Da
8.17
8.1
Sustine

Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
1. Nu poseda
2. Nu poseda
3. Nu poseda
4. Nu poseda
5. Nu poseda
6. Poseda
7. Nu poseda
1. Nu
2. Fara grad
3.
4.
5.
1. Nu
2.
3.
4.
5.
6. Nu
7.
8.
9.
10.
CENTRUL NR. 8: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU
1580 TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA VLAGEA C. SILVIA-ELENA BZ

BUZAU (MUNICIPIUL BUZAU)
1. PEDAGOGIC
2. INVATATOR - EDUCATOR
3. POST LICEAL
4. De stat
5. ZI
Suplinitor

ROMANA
Nu
9.16
7.2
Sustine

Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
1. Nu poseda
2. Nu poseda
3. Nu poseda
4. Nu poseda
5. Nu poseda
6. Nu poseda
7. Nu poseda
1. Nu
2. Fara grad
3.
4.
5.
1. Nu
2.
3.
4.
5.
6. Nu
7.
8.
9.
10.
CENTRUL NR. 8: CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU
1055 TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) DUMITRACHE E. MIHAI BZ

BUZAU (MUNICIPIUL BUZAU)
1. TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE
2. MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO
3. POST LICEAL
4. De stat
5. SERAL
Suplinitor

ROMANA
Nu
9.21
7.66
Nu sustine

TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE
Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
1. Nu poseda
2. Nu poseda
3. Nu poseda
4. Nu poseda
5. Poseda
6. Nu poseda
7. Nu poseda
1. Nu
2. Gradul 1 (sau doctorat)
3. 12 ani
4. 10
5.
1. Nu
2.
3.
4.
5.
6. Nu
7.
8.
9.
10.
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL ECONOMIC BUZAU
1287 TRANSPORTURI RUTIERE CHIRTOC G. NICOLAI VIRGIL BZ

BUZAU (MUNICIPIUL BUZAU)
1. TRANSPORTURI / TRANSPORTURI RUTIERE
2. TRANSPORTURI AUTO
3. SUPERIOARE-SCURTA DURATA
4. De stat
5. ZI
Suplinitor

ROMANA
Nu
9.23
7.33
Sustine

Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
1. Nu poseda
2. Nu poseda
3. Nu poseda
4. Nu poseda
5. Nu poseda
6. Nu poseda
7. Nu poseda
1. Nu
2. Gradul 2
3. 8 ani
4. 9.37
5.
1. Nu
2.
3.
4.
5.
6. Nu
7.
8.
9.
10.
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL ECONOMIC BUZAU
1596 TURISM SI SERVICII ALEXANDRU P. DRAGUTA CARMEN BZ

RAMNICELU (RAMNICELU)
1. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM
2. INGINERIE SI MANAGEMENT AGROTURISTIC
3. SUPERIOARE-LUNGA DURATA
4. De stat
5. ZI
Suplinitor

ROMANA
Nu
9.415
7.3
Sustine

Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
Nu sustine
1. Nu poseda
2. Nu poseda
3. Nu poseda
4. Nu poseda
5. Nu poseda
6. Nu poseda
7. Nu poseda
1. Nu
2. Definitivat
3. 3 ani
4. 10
5.
1. Nu
2.
3.
4.
5.
6. Nu
7.
8.
9.
10.
CENTRUL NR. 2: COLEGIUL ECONOMIC BUZAU