Metodologie


Metodologie privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5885 / 10.11.2009.

   Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 6052 / 04.12.2009.

Calendarul miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5886 / 10.11.2009

Lista cuprinzând hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat

 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: