Metodologie


Calendarul miscarii personalului didactic din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2008-2009, anexa la OMECT nr. 2572/09.11.2007

Metodologie privind miscarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, anexa la OMECT nr. 2573/09.11.2007

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din judetele nominalizate în HG nr. 1942/2004, anexa la OMECT nr. 2574/09.11.2007

   Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2008, anexa la OMEdCT nr.3007/07.01.2008
 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: