Metodologie


Calendarul miscarii personalului didactic de predare si pregatire/instruire practica din învatamântul preuniversitar pentru anul scolar 2007 - 2008, anexa la O.M.Ed.C. nr. 5601/2006

Metodologie privind miscarea personalului didactic de predare si pregatire/ instruire practica din învatamântul preuniversitar - anexa la O.M.Ed.C. nr. 5602/2006

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din judetele nominalizate în Hotarârea de Guvern nr. 1942/2004 - anexa la O.M.Ed.C. nr. 5603/2006

   Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2007 - anexa la O.M.Ed.C. nr. 178/17.01.2007.
 
Dacă întâmpinați dificultăți la afișarea documentelor, apăsați butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit și selectați "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveți nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveți Acrobat Reader atunci apăsați pe butonul de mai jos: